Adwokat i doradca restrukturacyjny Poznań

nieruchomości

Poniżej znajdują się oferty sprzedaży nieruchomości w toku prowadzonych postępowań upadłościowych lub restrukturyzacyjnych.

Sprzedaż nieruchomości w toku postępowania upadłościowego PW Developer Sp. z o.o. z siedzibą w Lubodniu w upadłości

Operat szacunkowy

sprze­daż Z WOLNEJ RĘKI NIERUCHOMOŚCI (BIUROWCA) W POZNANIU

prze­targ nr 3/2019

sprze­daż nie­ru­cho­mo­ści oraz
ru­cho­mo­ści

Operat szacunkowy

prze­targ nr 4/2019

sprze­daż pa­kie­tu wie­rzy­tel­no­ści z wol­nej rę­ki

prze­targ nr 5/2019

sprze­daż wie­rzy­tel­no­ści

Operat szacunkowy