Adwokat i doradca restrukturacyjny Poznań

postępowania

Poniżej została przedstawiona lista postępowań, w których pełnię funkcję syndyka, nadzorcy lub zarządcy sądowego.

STATUS POSTĘPOWANIA​

w toku

Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 21 kwietnia 2020 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 25/20 ogłosił upadłość dłużnika Office Futura Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu, KRS 0000270280.

Status: w toku  

Sąd: Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sędzia Komisarz: SSR Magdalena Bojarska

Syndyk: Krzysztof Szczepański

Sygnatura sprawy: XI GUp 89/20.

Postanowieniem z dnia 17 kwietnia 2019 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 94/19, Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu ogłosił upadłość dłużnika PW DEVELOPER spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Luboniu, KRS: 0000392574, REGON: 301797379 , NIP: 7831677051 .PW Developer Sp.  z o.o.

Status: W toku, po złożeniu listy wierzytelności, postanowienie o ogłoszeniu upadłości nieprawomocne (dłużnik wniósł zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości).

Sędzia-Komisarz: ASR Wojciech Stanke.

Sąd: Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura sprawy: XI GUp 123/19.

W dniu 19 grudnia 2019 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSIG 245/2019) ukazało się obwieszczenie o złożeniu przez syndyka sędziemu-komisarzowi listy wierzytelności.

W terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się tego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

Postanowieniem z dnia 29 stycznia 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GR 80/18 z wniosku dłużnika Zbigniewa Kaczmarka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą “Firma Usługowa Zbych Trans Zbigniew Kaczmarek” (NIP 784-166-99-69) o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego, Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu:

1. otworzył przyspieszone postępowanie układowe,

2. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie ASR Wojciecha Stanke,

3. wyznaczył nadzorcę sądowego w osobie Krzysztofa Szczepańskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 1294).

Status: umorzono.

Postanowieniem z dnia 21 stycznia 2019 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 571/18, Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu ogłosił upadłość dłużniczki Marzeny Dopieralskiej-Kolańczyk, zamieszkałej w Gnieźnie, osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej.

Status: w toku, po obwieszczeniu o złożeniu listy wierzytelności.

Sygnatura sprawy: XI GUp 12/19.

Postanowieniem z dnia 25 stycznia 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 571/18, Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu ogłosił upadłość dłużnika Dariusza Kolańczyka, zamieszkałego w Gnieźnie, osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej.

Status: w toku, po obwieszczeniu o złożeniu listy wierzytelności.

Sygnatura sprawy: XI GUp 17/19.

Postanowieniem z dnia 28 stycznia 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 827/18 Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu ogłosił upadłość dłużnika Marka Grzempowskiego, zamieszkałego w Gostyniu, osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej.

Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 19/19.

Status: w toku, po obwieszczeniu o złożeniu listy wierzytelności.

Postanowieniem z dnia 22 stycznia 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 713/17 Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu ogłosił upadłość dłużnika Iwony Kostańskiej, zam. w Grzegorzewie, będącej osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej.

Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 13/19.

Status: w toku.

Postanowieniem z dnia 13 lutego 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 839/18 Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu ogłosił upadłość dłużnika Jolanty Styczeń, zam. w Swarzędzu, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 44/19.

Status: w toku.

Postanowieniem z dnia 18 lutego 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 899/18 Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu ogłosił upadłość dłużniczki Joanny Andrzejak, zamieszkałej w Rudzicy, osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika.

Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 49/19.

Status: w toku.

Postanowieniem z dnia 15 lutego 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 896/18 Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu ogłosił upadłość dłużnika Daniela Dynera, zam. w Kole, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 48/19.

Status: w toku.

Postanowieniem z dnia 4 lutego 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 792/18 Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu ogłosił upadłość dłużnika Dawida Kaszprzaka, zamieszkałego w Skulsku, osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika.

Sygnatura sprawy: XI GUp 23/19

Status: w toku

STATUS POSTĘPOWANIA​

zakończone