Adwokat i doradca restrukturacyjny Poznań

SPRZE­DAŻ NIERUCHOMOŚCI Z WOLNEJ RĘKI

Syndyk Masy Upadłościowej PW Developer Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Luboniu (KRS 0000392574, NIP 7831677051), ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki (w trybie konkursu ofert) i za­pra­sza do skła­da­nia ofert na­by­cia niżej opisanych nieruchomości:

I. Nieruchomość gruntowa – parking.

Niezabudowana nieruchomości gruntowa położona jest w Plewiskach przy ul.Miętowej, nr działek ewidencyjnych 618/105 i 618/106, o łącznej powierzchni 8.307,0 m2, nr księgi wieczystej PO2P/00257607/2.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren ten jest przeznaczony pod komunikację, zabudowę garażową. Po zakupie od syndyka całej nieruchomości istnieje możliwość sprzedaży na miejsca parkingowe.

Ter­min skła­da­nia ofert upływa w dniu 25.03.2021 r. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.03.2021 r. Wadium wynosi 20.000,00 złotych. Cena wywoławcza wynosi 800.000,00 złotych netto (+ podatek VAT 23%).

II. Lokale niemieszkalne (usługowe):
  1. w Plewiskach przy ul. 35B/21 o pow. 49,79 m², wraz z odpowiednim udziałem w nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą nr PO2P/00257608/9, po cenie wywoławczej 207.180,00 złotych netto (+23% VAT); wadium wynosi 20.000,00 złotych; link do oferty: https://www.otodom.pl/oferta/syndyk-sprzeda-lokal-uzytkowy-ul-mietowa-plewiska-ID48QKO.html,
  2. w Plewiskach przy ul. 35B/22 o pow. 42,95 m², wraz z odpowiednim udziałem w nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą nr PO2P/00257608/9, po cenie wywoławczej 178.740,00 złotych netto (+23% VAT); wadium wynosi 20.000,00 złotych; link do oferty: https://www.otodom.pl/oferta/syndyk-sprzeda-lokal-uzytkowy-ul-mietowa-plewiska-ID48QKR.html.

Termin zgłaszania ofert: 25.02.2021 r.

Otwarcie ofert: 26.02.2021 r.


Re­gu­la­miny sprze­da­ży poszczególnych nieruchomości oraz operaty szacunkowy dostępne są po kliknięciu w odpowiedni link poniżej.

Za­in­te­re­so­wa­nych zło­że­niem ofer­ty na­by­cia wie­rzy­tel­no­ści upra­sza się o skład­nie ofert zgodnie z  poszczególnymi Regulaminami.

Wszelkiego rodzaju zapytania przyjmowane są drogą pocztową lub elektroniczną za pośrednictwem adresów e-mail: k.szczepanski@adwokat-szczepanski.pl lub k.szczepanski@grzybkowski-guzek.pl.
 
Syndyk zastrzega prawo do odstąpienia od sprzedaży na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny. Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

MASZ JAKIEŚ PYTANIA?

ZAPRASZAM DO KONTAKTU