Adwokat i doradca restrukturacyjny Poznań

SPRZEDAŻ WIERZYTELNOŚCI

Poniżej przedstawiono listę wierzytelności podlegających sprzedaży w toku prowadzonych postępowań upadłościowych.

SPRZE­DAŻ Z WOL­NEJ RĘ­KI WIE­RZY­TEL­NO­ŚCI PW Developer Sp. z o.o. w upadłości

Przedmiotem sprzedaży są wierzytelności wchodzące w skład masy upadłości PW DEVELOPER Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Luboniu (KRS nr 0000392574).

Operat szacunkowy

prze­targ nr 2/2019

sprze­daż pa­kie­tu wie­rzy­tel­no­ści z wol­nej rę­ki

One morning, when Gregor Samsa woke from troubled dreams, he found himself transformed in his bed into a horrible vermin. He lay on his armour-like back, and if he lifted his head

The bedding was hardly able to cover it and seemed ready to slide off any moment. His many legs, pitifully thin compared with the size of the rest of him, waved about helplessly as he looked.

prze­targ nr 3/2019 -

sprze­daż nie­ru­cho­mo­ści oraz
ru­cho­mo­ści

One morning, when Gregor Samsa woke from troubled dreams, he found himself transformed in his bed into a horrible vermin. He lay on his armour-like back, and if he lifted his head

The bedding was hardly able to cover it and seemed ready to slide off any moment. His many legs, pitifully thin compared with the size of the rest of him, waved about helplessly as he looked.

Operat szacunkowy

prze­targ nr 4/2019

sprze­daż pa­kie­tu wie­rzy­tel­no­ści z wol­nej rę­ki

One morning, when Gregor Samsa woke from troubled dreams, he found himself transformed in his bed into a horrible vermin. He lay on his armour-like back, and if he lifted his head

The bedding was hardly able to cover it and seemed ready to slide off any moment. His many legs, pitifully thin compared with the size of the rest of him, waved about helplessly as he looked.

prze­targ nr 5/2019 -

sprze­daż wie­rzy­tel­no­ści

One morning, when Gregor Samsa woke from troubled dreams, he found himself transformed in his bed into a horrible vermin. He lay on his armour-like back, and if he lifted his head

The bedding was hardly able to cover it and seemed ready to slide off any moment. His many legs, pitifully thin compared with the size of the rest of him, waved about helplessly as he looked.

Operat szacunkowy